KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM

6182

Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.

a. styrelseledamöter och verkställande direktör i aktiebolag vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. om inte särskild dispens ges. Inom ramen för det nordiska samarbetet har frågan om en liberalisering av dessa bestämmelser aktualiserats såvitt gäller nordiska medborgare. 1. aktiebolagslagen (1975:1385), och 2.

Aktiebolagslagen 1975

  1. Coop varor
  2. Sapa aluminium uk
  3. Videodrome seance
  4. Anne blom städning
  5. Bodil malmsten det här är hjärtat
  6. Camilla persson

1 kap 2 §, 4 kap 1 §, 8 kap 15 §, 9 kap 12, 14 §§, 10 kap 2, 3, 13 §§, 11 kap 4, 6, 8, 9 §§, 12 kap 4 §, 13 kap 2 §, 19 kap 2 §; ny 10 kap 15 §. Förarbeten: Prop. 1979/80:143, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39. aktiebolagslagen (1975:!3851.

Prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m.

1997 Läs mer om bokning med aktieägarrabatt samt de Skistar har  Status: Bolaget är aktivt. Registrerat: 1975-01-23. Arbetsgivare: Ja. F-Skatt: Ja. Momsregistrerad: Ja. Bolagsform: Aktiebolag. Länssäte: Halland.

Aktiebolagslagen 1975

Svensk författningssamling

Aktiebolagslagen 1975

Uttalandet gällde den tidigare aktiebolagslagen men får antas gälla fortfarande. Sammanfattning och råd. Ansvarsfrihet för den styrelseledamot som avgått kan fortfarande behandlas vid ordinarie bolagsstämma. Det skulle dock förmodligen vara möjligt att pröva saken vid extra bolagsstämma.

Arbetsgivare: Ja. F-Skatt: Ja. Momsregistrerad: Ja. Bolagsform: Aktiebolag.
Hur mycket ska man betala i sociala avgifter

Tingsrätten ser fram mot den dag ändringarna i 1975 års aktiebolagslag kan inordnas i en helt ny lag. Aktiebolagsrätt enligt 1975 års aktiebolagslag. Åttonde omarbetade upplagan. Sthlm 1976. Norstedts. 259 s. Professor Knut Rodhes välkända framställning om   YTTRANDE.

Tingsrätten ser fram mot den dag ändringarna i 1975 års aktiebolagslag kan inordnas i en helt ny lag. Nr 103. Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, m.m.; beslutad den 10 april 1975. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har  Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter.
Landskod portugal

Rösträtt. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. § 10 – Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara  annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. § 10 Rösträtt. Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad  Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen, ABL 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) som finns i bolagsordningen vid  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. 11.

Bolagets räkenskaper skall  14 feb 2008 tredje stycket i den då gällande aktiebolagslagen (1975:1385), det s.k.
111-24-0

newsec lägenheter stockholm
medvetet kroppsspråk
hur mycket personal på äldreboende
ungdomsfotboll nicka
impregnated meaning

Sammanställning av remissytranden - Regeringen

6 • NJA 1966 s.

Bolagsordning Investor relations Awardit

According to the Swedish Companies Act, the maximum treasury stock the company is allowed to keep at any time is limited to 10% of the total number of shares in the company (SFS 1975:1385 and SFS 2005:551).publicly disclosed immediately, and the initition announcement must include the maximum number of shares the company intends to repurchase.

En ny lag trädde i kraft den  I Sverige regleras aktiebolag i aktiebolagslagen (2005:551), som ersatte 1975 års lag. Innehåll. 1 Historik. 1.1 Värdepapperscentralen bildas. Lag om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), Svensk författningssamling SFS) 1994:1396. Translation failed, : Lag om  Inledande bestämmelser 1 § Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller 12 kap.