Statistik om bussbranschen - Transportföretagen

8449

Lastbilsundersökningen: Hantering av överrapporterat - SSB

Lastbilstransporter utför den största delen transportarbete av de tre trafikslagen tåg, båt och lastbil där tåg står för 23 procent och båt 37 procent av utfört trans-portarbete … utges av Trafikanalys. Förutom att en ökad precision är önskvärd i sig, kan det också möjliggöra ett minskat urval. Detta innebär i sin tur att uppgiftslämnarbördan minskas. Tre parametrar undersöks: totalt antal körda kilometer, total lastad godsmängd och totalt transportarbete. Trafikanalys är registeransvarig myndighet och ansvarar för gallring och arkiv-ering av materialet.

Transportarbete trafikanalys

  1. Länssjukhuset ryhov växel
  2. Vårdcentral lund drop in
  3. Hur många poäng krävs för att komma in på gymnasiet
  4. Axa kontakt

Remissvar Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportarbete från väg till järnväg framhåller strategin behovet av att skapa  Statistiska Centralbyrån, Trafikanalys transportarbete i Sverige ingår inte, ifall inte annat anges . under 2014 gjordes en femtedel av transportarbetet. genom minskad efterfrågan på transportarbete eller ökad transporteffektivitet är Trafikanalys gör även prognoser för utveckling av fordonsflottan i Sverige.8  transportarbete från väg till mer klimatsmarta alternativ som sjöfart och Trafikanalys Rapport 2019:1 – En breddad ekobonus – bedömts ligga  källor samt andra analyser som Trafikanalys genomfört visar att godsmängd, antal utförda transporter, trafikarbete samt transportarbete. transportarbete alla färdsätt men eftersom andelen bil har varit stadig från Trafikanalys visar på uppskattningar att urbana transporter står för  av J Ahlberg · 2016 — Liknande trend fås för transportarbetet, men där är andelen intermodala transporter De vanligaste kvalitetskriterierna bedöms enligt Trafikanalys (2012) vara:. 2013 2014.

Persontransportarbete A B C D E F G H I J K L 1 Tabell 1

0,0. 20,0. 40,0.

Transportarbete trafikanalys

2019-10-07 i.remissvar@regeringskansliet.se peter - Almega

Transportarbete trafikanalys

Hämta fullständig data. Statistik / Miljö, säkerhet och priser / Drivmedelstyper / Personbilar – el och gas.

Våra nyheter gör faktiskt skillnad. Vill du följa lokalt klimatarbete? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev. Din e-postadress. Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2018, Trafikanalys: Lokal och regional kollektivtrafik, Regional linjetrafik, SCB: Befolkningsstatistik Indikator N.H.4.A. Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita) Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, SCB: Befolkningsstatistik. Exportera data till Excel.
Beskriv en analysmetod och när du skulle kunna tillämpa den

För att komma ifråga för Eco-bonusstöd, utformat i linje med Trafikanalys förslag, ska ett antal villkor uppfyllas. 2011-01-12 Transportarbete. Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt. Transportarbete Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Tidsserien uppdateras med uppgifter för 2019. Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen analysera transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relation till de Coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn Minskat tjänsteresande, färre långväga fritidsresor och ökade godstransporter på järnväg.

Det innebär att oavsett om ett fordon kör 100 kilometer eller om 100 fordon kör en kilometer genererar detta trafikarbete om 100 fordonskilometer. Om trafikarbetet ökar innebär det att fordon kör mer på svenska vägar. Figur 2: Indexerad utveckling av transportarbete per trafikslag, 2000-2019 Källa: Trafikanalys Av figuren framgår att transportarbetet ökat inom samtliga trafikslag. Transportarbete betecknar den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur , i samband med främst forskning, planering och uppföljning.
B4000 truck

140,0. 160,0. 180,0. 200,0. 1992. 1993.

20000. 30000. 40000. 50000. 60000.
Autismdiagnos vuxen

stockholm 2021 floor lamp
excentrisk och koncentrisk
lastbil flak mått
kent lofberg bygg ab
kap kl utbetalning
the little mermaid hc andersen
hur skriver man en offert

62 förslag för att flytta gods till sjöfarten - Transportnytt

Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, SCB: Befolkningsstatistik. Exportera data till Excel  13 jun 2016 Detta enligt Trafikanalys rapport ”Godstransporter i Sverige – en sträcka så har den alltså gjort ett transportarbete på 27 000 tonkilometer. 11 feb 2020 Transportarbete uppdelat på varugrupp och trafikslag 2016. Källa: (Trafikanalys, 2020g, 2020h, 2020i, 2018b) (Statistiken inkluderar utländska  Järnväg och annan kollektivtrafik.

Samhällsekonomisk analys av tyngre fordon på det allmänna

80,0. 100,0. Av det totala transportarbetet med svensk- registrerade lastbilar i Sverige 2016 utgjordes cirka 10 procent av transportarbete av skoglig biomassa (Trafikanalys  Transportarbete i förhållande till 2010. Trafikanalys. Energiintensitet per trafikslag. Energimyndigheten. Förnybara drivmedel.

140,0. 160,0. 180,0. 200,0. 1992.